Publikime

G. Jeto Gjelbër 2011 - 2018

2018

Gazeta Jeto Gjelber – Nentor 2018

Gazeta Jeto Gjelber – Qershor – Korrik 2018

Gazeta Jeto Gjelber – Maj 2018

Gazeta Jeto Gjelber_ Prill 2018

Gazeta Jeto Gjelber – Mars 2018

Gazeta Jeto Gjelber – Shkurt 2018

Gazeta Jeto Gjelber – Janar 2018

2017

Gazeta Jeto Gjelber_Tetor 2017

Gazeta Jeto Gjelber_Shtator 2017

Gazeta Jeto Gjelber_ Korrik 2017

Gazeta Jeto Gjelber_Qershor 2017

Gazeta Jeto Gjelber_Maj 2017

Gazeta Jeto Gjelber_Prill 2017

Gazeta Jeto Gjelber_Shkurt 2017

Gazeta Jeto Gjelber_Janar 2017

2016

Jeto Gjelber_Janar 2016

Jeto Gjelber_Shkurt 2016

Jeto Gjelber_Mars 2016

2015

Jeto Gjelber_Gusht 2015

Jeto Gjelber_Shtator 2015

Jeto Gjelber_Tetor 2015

Jeto Gjelber_Nentor 2015

2014

Jeto Gjelber_Gusht 2014

Jeto Gjelber_Tetor 2014

2013

Jeto Gjelber_Nentor 2013

2011-2012

1. Jeto Gjelber_Janar 2016.pdf

1.-Kurora-e-Gjelber_Gusht-2005.pdf

10. Kurora e Gjelber_Janar 2007.pdf

10. Jeto Gjelber_Nentor 2016.pdf

11. Kurora e Gjelber_Mars 2007.pdf

12.Kurora e Gjelber_Prill 2007.pdf

13. Kurora e Gjelber_Maj 2007.pdf

14. Kurora e Gjelber_Qershor 2007.pdf

15. Kurora e Gjelber_Korrik 2007.pdf

16. Kurora e Gjelber_Gusht-Shtator 2007.pdf

17. Kurora e Gjelber_Tetor 2007.pdf

18. Kurora e Gjelber_Nentor 2007.pdf

19. Kurora e Gjelber_Dhjetor 2007.pdf

2. Jeto Gjelber_Shkurt 2016.pdf

2.-Kurora-e-Gjelber_Tetor-2005.pdf

20. Kurora e Gjelber_Janar 2008.pdf

21. Kurora e Gjelber_Shkurt 2008.pdf

22. Kurora e Gjelber_Mars 2008.pdf

23. Kurora e Gjelber_Prill 2008.pdf

24. Kurora e Gjelber_Maj 2008.pdf

25. Kurora e Gjelber_Qershor 2008.pdf

26. Kurora e Gjelber_Korrik-Gusht 2008.pdf

27. Kurora e Gjelber_Shtator-Tetor 2008.pdf

28. Kurora e Gjelber_Nentor 2008.pdf

29. Kurora e Gjelber_Janar 2009.pdf

3. Jeto Gjelber_Mars 2016.pdf

3.-Kurora-e-Gjelber_Nentor-2005.pdf

30. Kurora e Gjelber_Shkurt-Mars 2009.pdf

31. Kurora e Gjelber_Prill-Maj 2009.pdf

32. Kurora e Gjelber_Qershor-Korrik 2009.pdf

33. Kurora e Gjelber_Gusht-Shtator 2009.pdf

34. Kurora e Gjelber_Tetor 2009.pdf

35. Kurora e Gjelber_Nentor 2009.pdf

36. Kurora e Gjelber_Janar 2010.pdf

37. Kurora e Gjelber_Shkurt 2010.pdf

38. Kurora e Gjelber_Mars 2010.pdf

39. Kurora e Gjelber_Prill 2010.pdf

4.-Kurora-e-Gjelber_Dhjetor-2005.pdf

40. Kurora e Gjelber_Maj 2010.pdf

41. Kurora e Gjelber_Qershor 2010.pdf

42. Kurora e Gjelber_Korrik-Gusht 2010.pdf

43. Kurora e Gjelber_Shtator-Tetor 2010.pdf

44. Kurora e Gjelber_Nentor-Dhjetor 2010.pdf

45. Kurora e Gjelber_Janar 2011.pdf

46. Kurora e Gjelber_Shkurt 2011.pdf

47. Kurora e Gjelber_Mars 2011.pdf

48. Kurora e Gjelber_Prill 2011.pdf

49. Kurora e Gjelber_Maj 2011.pdf

5. Jeto Gjelber_Maj 2016.pdf

5. Kurora e Gjelber_Janar 2006.pdf

50. Kurora e Gjelber_.pdf

6. Kurora e Gjelber_Shkurt 2006.pdf

7. Kurora e Gjelber_Maj 2006.pdf

8. Kurora e Gjelber_Gusht 2006.pdf

9. Kurora e Gjelber_Shtator 2006.pdf

1.-Kurora-e-Gjelber_Gusht-2005

Kurora 119.pdf

Kurora 118.pdf

Kurora 117.pdf

Kurora 116.pdf

Kurora 115.pdf

Kurora 114.pdf

Kurora 113.pdf

Kurora 112.pdf

Kurora 111.pdf

Kurora 110.pdf

Kurora 109.pdf

Modele

Hapat e regjistrimit te pyllit te fermerit

Pylli i Fermerit_Kthelle

Pylli i Fermerit_Zall-Bastar

 

 

 

 

 

Udhezime Silvikulturale per Pyjet Cungishte te Evropes

Hartografimi me pjesemarrje_Seman

Harta e Perdoruesve te Pyjeve_Qafe Mali, Puke

 

 

 

 

 

 

Teknologjia e Kultivimit te Sherebeles

 

 

 

 

 

 

Seti i Dokumenteve per Regjistrimin e Pyllit te Fermerit

Kerkese

Deklarate

Formati i matjeve te terrenit

Formati i bashkeperdoruesve

Kontrata

Pershkrim i pyllit te fermerit

Harta

Ortofoto

 

 

 

 

 

 

 

 

Skica e n/ngastres

 

 

 

 

 

 

Dokumentare

Plane Biznesi per Arroret

Plani i Biznesit per Arren

Plani i Biznesit per Geshtenjen

Plani i Biznesit per Lajthine

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonimi ne Gazete