www.forest-al.org

… për një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve pyjore…

… për menaxhim të qëndrueshëm të kullotave…

… për promovimin e produkteve me bazë pyllin dhe rritjen e mirëqenies së komuniteteve rurale…

… për sigurimin e të drejtave të përdorimit/pronësisë për përdoruesit tradicionalë…

… për të drejta të barabarta pronësie/përdorimi ndërmjet burrave dhe grave…

… për shkëmbime përvojash në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar në funksion të rritjes së kapaciteteve…

Mirësevini në faqen zyrtare të Federatës Kombëtare të Pyjeve dhe Kullotave Komunale.

Ne jemi një organizatë jo fitimprurëse dhe jo qeveritare e themeluar në vitin 2006. Ne funksionojmë si një organizatë ombrellë, duke sjellë së bashku rreth 260 Shoqata të Përdoruesve të Pyjeve dhe Kullotave Komunale dhe 11 Federata të Pyjeve dhe Kullotave Komunale nga 11 qarqe të vendit…. lexo më tepër

 

 

 

 

 

 

           Harta Administrative e Shqiperise

 

Abonimi ne Gazete